მუნიციპალური მომსახურების მიმწოდებელი

საკაბელო ტელევიზიის ბილინგის განცხადება

Cable TV billing statement

sheavset kvemot motsemuli porma tkveni gadasakhadis gadasakhdelad: